Händer på punktskriftsbok

Hoppfullt steg för Marrakechfördraget

EU:s segslitna process att ratificera, godkänna Marrakechfördraget för synskadades tillgång på litteratur kan redan i vår få en lösning under Maltas EU-ordförandeskap.

Den 14 februari tog EU-domstolen ställning till det så kallade Marrakechfördraget för utbyte av böcker för synskadade mellan landsgränser. 

Enligt EU-domstolens slutsats har EU har rätt att genomföra Marrakechfördraget som sedan kan börja gälla i alla EU-länder. Vissa länder i EU:s ministerråd motsäger sig fördraget av bland annat upphovsrättsliga skäl. 

– Dagens besked kommer att underlätta processen med att göra fler böcker tillgängliga för synskadade både inom och utanför EU. Det är speciellt glädjande att synnedsatta i utvecklingsländer snart kommer kunna dra nytta av böcker på språk som engelska, franska, portugisiska och spanska, säger EU-parlamentarikern Max Andersson (MP), som är ansvarig för frågan i EU-parlamentet.

EU-domstolens pressmeddelade den 14 februari 2017.