En skärmdump från Altingets debattsida på nätet. Håkan Thomsson är med på bild
En skärmdump från Altingets debattsajt den 10 november 2017.

Medieklipp om handikappersättningen

Den senaste tidens medierapportering om det väntade regeringsförslaget om att skrota handikappersättningen.

Synskadades Riksförbund är emot att handikappersättningen förändras och istället blir en merkostnadsersättning där gravt synskadade och blinda måste redovisa de merkostnader som uppstår på grund av funktionsnedsättningen.

Den nuvarande handikappersättningen är ett schablonbelopp som gravt synskadade/blinda och dövblinda har rätt till utan att skicka in kvitton på sina merkostnader.

Altinget Debatt 2017-11-10
Säkra handikappersättningen, skriver Håkan Thomsson på Altinget Debatt.
Länk till Altinget

Gefle Dagblad 2017-11-10
Nu vill regeringen spara på synskadade, skriver gävlebon Catarina Meurling i en insändare. Hon vill att handikappersättningen ska förbli som den är idag.
Länk till GD

P4 Skaraborg 2017-11-08
Åsa Citrohn i Alstermo är förtvivlad över att handikappersättningen skrotas. Hon befarar att hennes redan ansträngda ekonomi ytterligare försämras.
Länk till P4 Skaraborg

Sydsvenskan 2017-11-07
Ska vi tigga och be för att vi inte kan se? Fattigsverige är här, skriver Siv Johansson i en insändare. 
Länk till Sydsvenskan

Skaraborgs Allehanda 2017-11-07
Samtidigt som regeringen slår sig för bröstet genom att lägga fram förslag till ny funktionshinderpolitik, slår samma regering undan benen för personer med grav synnedsättning, skriver Synskadades Riksförbund Skaraborg i en insändare.
Länk till SLA Debatt 

Skövde Nyheter 2017-11-06
Skrotad handikappersättning hotar synskadades frihet, skriver Synskadades Riksförbund Skaraborg i en insändare.
Länk till Skövde Nyheter 

Skaraborgsbygden 2017-11-06

Hot mot synskadades frihet
– Samtidigt som regeringen slår sig för bröstet genom att lägga fram förslag till ny funktionshinderpolitik, slår samma regering undan benen för personer med grav synnedsättning, skriver Synskadades Riksförbund Skaraborg i en debattartikel.
Länk till Skaraborgsbygden

Arbetarbladet i Gävle 2017-11-04
Kongressombuden från Gävleborg på Synskadades Riksförbund kongress skriver på Arbetarbladet Debatt.
– Vi vill med kraft protestera mot en politik som minskar egenmakt och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning.
Länk till Arbetarbladet

P4 Jämtland 2017-11-05
Den nyinvalde förbundsstyrelseledamoten Peter Tjernberg intervjuas om regeringsförslaget om handikappersättning.
– Minskad pengar till synskadade kan bli resultatet om regeringen byter ut handikappersättningen, säger Peter Tjernberg.
Länk till P4 Jämtlands inslag

Sundsvalls tidning 2017-11-04
I debattartikeln ”Skrotad handikappersättning hotar synskadades frihet” skriver Sven Edlund, ordförande SRF Västernorrland, Peter Tjernberg, styrelseledamot SRF Västernorrland och ombudsman Kamal Suleimani SRF Västernorrland.
Länk till ST

P4 Västernorrland 2017-11-04
Peter Tjernberg intervjuas om handikappersättningen även i P4 Västernorrland. Han vill inte att handikappersättningen blir en merkostnadsersättning.
– Det är inte så att vi som synskadade är överkompenserade, snarare tvärtom. Handikappersättningen gör det lite mer jämlikt och lite enklare att leva, säger Peter Tjernberg till P4 Västernorrland.
Länk till P4 Västernorrland

P4 Skaraborg 2017-11-03
Anders Josby i Floby oroas över vad han behöver dra ner på när handikappersättningen byts ut av en merkostnadsersättning. Riksdagsledamoten i socialförsäkringsutskottet Carina Olsson menar att nyordningen kommer att bli bättre. Det blir sänkta trösklar för att fler ska komma in i systemet och taket höjs så man ska kunna få mer i ersättning, berättar Carina Olsson i P4.
Länk till P4 Skaraborg

P4 Gotland 2017-11-02
Johan Seige ogillar regeringens förslag om förändringar i handikappersättningen. Han ställer sig tveksam till hur kvittohanteringen för merkostnader ska kunna hanteras av Försäkringskassan.
Länk till P4 Gotland