Synrehabiliterarutbildning ställs in i höst

Synrehabiliterarutbildningen i Härnösand kommer att läggas på is, förhoppningsvis tillfälligt. Hittills har ett sjuttital personer examinerats. Behovet är dock större än så.

Yrkeshögskolemyndigheten har avslagit en ansökan för kommande år, efter att utbildningen pågått fyra år. 

- Myndigheten tycker kanske att vår bransch är så liten att man kan göra en paus, säger Anna Nilsson på Stockholms syncentral, som är ordförande i utbildningens ledningsgrupp.

Men så är det inte riktigt. Det fanns ett dokumenterat akut behov på drygt hundra ersättare för dem som nyss har gått i pension eller kommer att göra det under de närmaste åren. Plus ungefär tjugo om året kontinuerligt så länge det finns folk som behöver rehabiliteras.

Anna Nilsson är dock försiktigt optimistisk. 

- Tanken är att lämna in en ny ansökan för hösten 2018. Att välja något annat spår nu eller en längre paus skulle kräva väldiga insatser.

Den nuvarande kursen krävde mångårigt lobbyarbete från bland annat SRF och syncentralernas personal för att bli av. Något alternativ finns inte och har inte funnits på länge.