En ledarhund i sele och benen på en ledarhundsförare.

Ny ledarhundsupphandling klar

Myndigheten för Delaktighet, MFD, har på Synskadades Riksförbunds uppdrag upphandlat ledarhundar för perioden 2018-2021.

Upphandlingens stora vinnare är DISA, Dogs in service and aid, som går från 6 hundar om året idag till att få leverera 17 hundar årligen under upphandlingsperioden.

Hundeskolan Veiviseren från Norge är en nygammal leverantör i ledarhundssammanhang. De kommer leverera sju hundar om året. Kustmarkens Hundtjänst kommer även de leverera sju hundar. Lund Hundetjenster från Norge får sälja tre hundar i upphandlingen.

Totalt kommer SRF köpa in 34 hundar om året. Beställning på antal hundar kommer att göras årsvis till leverantörerna. Eftersom priset på ledarhundarna sjunker i och med den nya upphandlingen kan det bli möjligt att köpa in fler ledarhundar de närmaste åren.

– Vår ambition var att få ner priserna på ledarhundarna så att vi kan köpa in fler hundar, så det kommer vi räkna på nu, säger Lena Ridemar, chef för ledarhundsverksamheten vid SRF.