En kvinna skriver på en dators tangentbord. Till tangentbordet är en punktskriftsdisplay kopplad. Bilden är tagen uppifrån och kvinnans händer och armar syns.
Efter flera turer så gav Högsta förvaltningsdomstolen kommunen rätt.

Kostnader för internet avgjordes i domstol

En synskadad kvinna måste betala sina bredbandskostnader själv, med hjälp av handikappersättningen. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

Kvinnan använde en dator i hemmet bland annat för att söka jobb. Hon menade att hon inte kunde använda datorer på offentliga platser på grund av sin synskada, eftersom de inte är anpassade. Kvinnan ansökte om ersättning från socialnämnden i hennes kommun för bredbandsuppkoppling i hemmet flera gånger under 2014 och 2015. Ersättningen var vid det tillfället drygt 2500 kronor.

Fallet överklagades flera gånger
Socialnämnden avslog ansökningarna och menade att handikappersättningen, som kvinnan får från försäkringskassan, borde täcka kostnaderna. Fallet överklagades till förvaltningsrätten som inte höll med socialnämnden utan gav kvinnan rätt. Förvaltningsrätten ansåg att internetuppkoppling hör till sådant som människor i allmänhet har tillgång till, att handikappersättningen inte ska täcka det, och att kvinnan därför skulle ha rätt till bistånd för de kostnaderna.

Men förvaltningsrättens beslut överklagades då till kammarrätten, som gav socialnämnden rätt, och ansåg att kvinnan inte skulle få någon ersättning.

Kommunen fick rätt
Nu har Högsta förvaltningsdomstolen bedömt målet och kommit fram till att kvinnan har ett behov av internetuppkoppling i hemmet. Men det är inte försörjningsstödet som ska täcka kostnaderna, utan handikappersättningen.

Synskadades Riksförbunds jurist Leif Jeppsson är juridiskt ombud för kvinnan.
- Den enda fördelen med domen är att man bör i framtida fall kunna få räkna internet som en kostnad när man söker handikappersättning. Det har man inte kunnat göra tidigare, säger han.