”Kräv utdrag ur belastningsregistret”

– Färdtjänsten kan inte skylla på taxibolagen. Kräv att få se utdrag ur belastningsregistret, säger Synskadades Riksförbunds ordförande Håkan Thomsson med anledning av uppgifterna i P1 Kalibers reportage Färdtjänsten och förarna del 2: Brotten.

I P1 Kalibers reportage den 27 november framgår att förare trots att de gjort sig skyldiga till sexualbrott ändå får fortsätta att köra för färdtjänsten. De granskade taxibolagen i Skåne och Göteborg begär att få ta del av uppgifter ur belastningsregistret. En del av förarna som har dömts för den här typen av brott och sexuella ofredanden får ändå fortsätta att köra för färdtjänsten.

Länk till granskningen i P1 Kaliber.

– Kommuner, landsting och regioner måste i sina avtal med taxibolag som kör färdtjänstresenärer kräva att förarna har kollats mot belastningsregistret om de har dömts för våldshandlingar och sexualbrott, säger Håkan Thomsson.