En samling läkemedelsförpackningar.

Läkemedelsråd med SRF-medverkan

Synskadades Riksförbund är med i Läkemedelsverkets nyinrättade patient- och konsumentråd.

Under det första mötet den 22 mars tar rådet upp hur det på bästa sätt kan påverka.

– Jag ser oerhört mycket fram emot de givande diskussioner vi har framför oss, säger Lena Ring, samordnare för det nya rådet på Läkemedelsverket. 

Synskadades Riksförbund representeras av Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare.

– Jag kommer att ta upp att apoteken ibland klistrar ordinationsetiketten på förpackningens punktskriftsmärkning så att den inte går att läsa, säger Henrik Götesson.

Sexton organisationer är med i rådet
Astma-Allergi förbundet
Barnplantorna
Föreningen för de Neurosedynskadade
HIV-Sverige
ILCO (Tarm-uro och Stomiförbundet)
Mun- och halscancerförbundet
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
Prostatacancerförbundet
Reumatikerförbundet
Riksförbundet HjärtLung
Sköldkörtelföreningen
SPF Seniorer
Svenska Diabetesförbundet
Synskadades Riksförbund
Ung Cancer
WED-förbundet 

Läs om Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd