Lönebidraget höjs

Redan i höst höjs taket för lönebidragen från 17 100 kronor i månaden till 18 300 kronor. Nästa år höjs lönebidragen ytterligare till 19 100 kronor i månaden. År 2020 höjs taket till 20 000 kronor i månaden.

– Att taket för lönebidragen höjs i tre steg fram till år 2020 är ett mycket välkommet förslag och något som Synskadades Riksförbund pekat på länge, säger Mikael Ståhl intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund.

Att höja lönebidragstaket är en nyhet i regeringens höstbudget som överlämnas till riksdagen den 20 september.

– Höjningen är en förutsättning för att lönebidragen ska fortsätta vara ett starkt stimulansmedel och en viktig ingång till sysselsättning för många människor, säger Mikael Ståhl.

Regeringen föreslår även en höjning av ersättningen till Samhall. Målet är att Samhall ska anställa ytterligare 2000 personer med skyddat arbete under de kommande två åren.

Länk till regeringens pressmeddelade.

Synskadades Riksförbund vill ihop med övriga funktionshinderrörelsen slopa begreppet nedsatt arbetsförmåga då det stigmatiserar vissa arbetstagare och skrämmer arbetsgivarna.
– Vem vill anställa någon med sämre arbetsförmåga. En eventuellt nedsatt arbetsförmåga är ofta inte det mest avgörande hindret. Istället kan yttre barriärer som fördomar, arbetsgivarens rädsla för ökade kostnader och direkt eller indirekt diskriminering utgöra de största hindren, säger Mikael Ståhl.

Regeringens satsningar godkänns av organisationen Lika Unika. Men ordföranden i Lika Unika Maria Johansson är kritisk till att politiken fortfarande ser lönesubventioner och Samhallanställningar som lösningen för personer med funktionsnedsättning.

– Vi måste utgå från att människor i första hand ska få använda sin kunskap och kompetens på den ordinarie arbetsmarknaden, i vanliga jobb. Det kräver att man målmedvetet anställer människor med funktionsnedsättning, kommenterar ordförande i Lika Unika Maria Johansson förslagen.

Länk till Lika Unikas hemsida.