Närbild på en kvinnas båda händer som läser punktskrift. På ena handens ringfinger bär kvinnan en ring.

Många fel i punktskriftsböcker

Stavfel, namn som byts ut, språkliga fel och punkter som hamnar ovanpå varandra. Problemen med tryckfel i punktskriftsböcker blir allt vanligare. – Det är väldigt allvarligt, säger Henrik Götesson, på SRF.

MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) producerar varje år cirka 600 böcker i punktskrift, en process som tar mellan en vecka och tre månader per bok. Tidigare skrevs böckerna in, men sedan ett antal år tillbaka så skannas de och skickas till ett företag i Indien där de bearbetas. Resultatet är en snabbare och mer kostnadseffektiv produktion: fler böcker kan tryckas på kortare tid. Men korrekturläsningen hinns inte med. Detta uppmärksammade Dagens Nyheter i en artikel. Länk till Dagens Nyheters artikel här.

Vanligast är det att felen uppstår i samband med skanningen. Men det förekommer även språkliga fel och stavfel, berättar Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare på SRF som arbetar med punktskriftsfrågor.
– Ibland är det mest irriterande, men i vissa fall blir innehållet obegripligt. I en bok jag läste stod det ”min liv” rakt igenom hela boken. I ett fall byttes huvudpersonens namn helt plötsligt ut, berättar han.

Korrekturläsningen uteblir i de flesta fall, även om det görs stickkontroller. Och eftersom företaget som bearbetar böckerna ligger i Indien så finns det i princip ingen där som tittar på texten som kan läsa svenska. Enligt Henrik Götesson förekommer det fel i de flesta skannade böcker.
– Det är väldigt allvarligt, särskilt när det gäller högskolelitteratur. Där är det viktigt att man kan studera på lika villkor.

Synskadades Riksförbund vill att all litteratur ska korrläsas, framförallt högskolelitteratur och skolböcker, och har under många tillfällen lyft problemet med MTM.
– Det känns som att det står ganska still. De vet om problemen, men inget händer, säger Henrik Götesson.

MTM:s generaldirektör Magnus Larsson säger till Dagens Nyheter att det skulle vara omöjligt att låta korrekturläsa allt som produceras eftersom det rör sig om uppemot 4000 sidor per dag. 

Ytterligare ett problem är att punktskriftsprintrarna hos den leverantör som MTM anlitar har haft allvarliga brister. Det har bland annat lett till att bokstäver och hela rader har skrivits samman. Enligt MTM:s generaldirektör Magnus Larsson ska leverantören byta ut sina punktskriftsprintrar.

En lösning, enligt Henrik Götesson, är att MTM får ta del elektroniska filer från förlagen direkt, så att de slipper scanna in materialet.
– Ibland får det de, men ibland går det inte bland annat av upphovsrättsliga skäl. Kanske att man skulle införa någon form av e-plikt för förlagen, säger han.

Synskadades Riksförbund uppmanar nu alla som läser punktskriftsböcker eller e-textböcker och noterar fel att höra av sig till Henrik Götesson. Detta för att kunna kartlägga och visa på hur utbrett problemet är.
Mejla till henrik.gotesson@srf.nu eller ring: 08-39 91 49.

Länk till MTM:s svar på kritiken.