David Lindgren i mörk smoking, vit skjorta och fluga. Clara Henry i glänsande svart galaklänning och fluffig vit jacka. Hasse Andersson i mörk smoking, skjorta och svart fluga. Bakgrunden är en mörk gata med gnistrande ljusreflexer
En av SVT:s storsatsningar Melodifestivalen syntolkas även i år med start den 4 februari. Programledare är David Lindgren, Clara Henry och Hasse Andersson. Foto: Janne Danielsson/SVT

Mer syntolkad tv

De närmaste tre åren ökar antalet syntolkade program i Sveriges Television (SVT) och Utbildningsradion (UR) till 4 procent.

I år ska 3 procent av programtiden i SVT och UR syntolkas. Tills det nuvarande sändningstillståndet är slut 2019 kommer andelen syntolkade program i public service öka med en halv procent per år.
Sändningstiden för syntolkad tv är fördelad mellan det vanliga marknätet och i SVT Play/ UR Play. Det samma gäller om syntolkning och uppläst tv-text går att ta del av i en smartphone eller läsplatta. Även sådan service räknas som ett tillgängliggörande. 

– Sättet att räkna antalet syntolkningstimmar är Synskadades Riksförbund missnöjd med då det digitala nätet är svårt att använda för många synskadade, säger Henrik Götesson intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund. 

SVT och UR är skyldiga att granska tillgänglighetstjänsterna utifrån ett brukarperspektiv.
Inom kort blir Synskadades Riksförbund inbjuden till ett möte med SVT om de nya kraven. Public service-bolagen hör sig för med olika målgrupper bland annat om vilka program som passar för syntolkning.
I sändningstillståndet 2014-2019 är tillgänglighetskraven på SVT/UR högre än för TV4. TV4 har ett kostnadstak för tillgängligheten vilket public service inte har.

Läs om de privata tv-bolagens tillgänglighet.