En svart pratbubbla med texten:

Metoo i parasporten

– Parasporten är lika lite förskonad från sexuella trakasserier som det övriga samhället. Med den här enkäten har vi fått kunskap som gör att vi kan skapa en bättre och trygg idrott, fri från övergrepp, säger Johan Strid, generalsekreterare i Parasport Sverige.

17,5 procent av kvinnorna som besvarande en enkät, gjort på uppdrag av Parasport Sverige, ansåg att de vid enskilda tillfällen blivit sexuellt trakasserade i parasporten. 3,5 procent av kvinnorna hade blivit sexuellt trakasserade flera gånger.

– En gång har jag blivit antastad av en äldre man i ett annat lag (känd parasportprofil). Jag var superung, blyg och osäker, så det kändes inte ok, svarar en av personerna i enkäten.

Närmare hälften av de som utsatts för sexuella trakasserier informerade någon i förbundet. Ingen av dem visste hur de kunde få hjälp av förbundet.

– Den här enkäten ger oss mycket viktig kunskap om hur framförallt kvinnor är utsatta inom idrotten. Denna kunskap ska vi nu använda för att skapa en bättre idrott, Resultatet ger flera svar på viktiga frågor och visar att parasporten tyvärr inte alls är förskonad från de frågor #MeToo satt focus på under hösten, säger Johan Strid.

Vid Parasport Sveriges styrelsemöte den 8 december behandlas en sjupunktslista med förslag på åtgärder.

149 personer svarade på enkäten vilket är en svarsfrekvens på cirka 57 procent. Närmare 42 procent är kvinnor. Drygt häften av deltagarna i undersökningen är aktiva utövare. Resten är ledare, ledsagare och administratörer. 9,4 procent av de svarande har en synnedsättning.

Länk till rapporten på Parasport Sveriges webbplats.