Ett blått öga på extremt nära håll. I bakgrunden en syntesttavla med bokstäver i varierande storlekar.

Miljonstöd till ögonforskning

Synskadades Riksförbund och en av dess branschföreningar Svenska RP-föreningen skänker i år drygt 1 miljon kronor till Ögonfonden.

– Behovet av ögonforskning är stort och vi behöver öka kunskaperna kring flera ögonsjukdomar för att kunna förebygga dem och utveckla nya behandlingar, säger Synskadades Riksförbunds intressepolitiska chef Neven Milivojevic med ansvar för forskningsfrågor.

Ögonfonden delar årligen ut forskningsmedel till synfrämjande forskning.

– Den ytterst generösa donationen kommer att skapa bättre möjligheter att minska antalet individer som drabbas av synskada i framtiden och förbättra situationen för de som har en synnedsättning, säger professor Stefan Seregard ordförande i Ögonfonden.

Svenska RP-föreningen är en förening för personer med retinitis pigmentosa och andra ärftliga sjukdomar i ögats näthinna.

– Vi ser det som viktigt att stödja RP-forskningen som just nu befinner sig i ett spännande skede med flera olika kliniska försök, säger Caisa Ramshage ledamot i Svenska RP-föreningen och ledamot i Retina International.

Länk till Svenska RP-föreningen

Länk till Ögonfondens webbplats