Richard Stones har ljust hår och skägg. Han har glasögon. Klädd i en vit och blårandig skjorta och mörk kavaj.
Richard Stones, produktionschef på Myndigheten för tillgängliga medier, söker samarbete med Synskadades Riksförbund för att öka kvaliteten på punktskriften.

MTM stärker korrekturet

– Vi tar kritiken på allvar och blickar framåt, säger produktionschef Richard Stones på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Det var den 23 augusti som Dagens Nyheter rapporterade om slarv med korrekturläsningen av MTM:s punktskriftsböcker. Läsare berättade om svårlästa ord, dåligt tryck och korrekturfel i punktskriftsböcker.
Länk till Dagens Nyheters reportage.
För att möta kritiken genomför nu MTM en upphandling för att säkerställa kvaliteten på punktskriftsböcker. Upphandlingen gäller i första hand högskolelitteratur. Det är den så kallade källfilen som ska jämföras med den färdiga boken. Varje ny bok ska i fortsättningen kontrolleras.

Myndigheten vill även med stöd av Synskadades Riksförbund göra en gemensam läsarundersökning.
– MTM behöver en djupare kunskap om läsarnas uppfattning och villkor, säger Richard Stones.

I dagsläget är det oklart hur utbredda korrekturfelen är.

– Vårt samarbete med förlagen är en nyckel till högre kvalitet, säger Richard Stones.
MTM gör stickprov av varje bok som tas fram. Det är inte frågan om att korrekturläsa hela boken utan personal vid MTM kontrollerar boken på strategisk viktiga ställen.
För de flesta svenska böcker har MTM tillgång till förlagens egen färdiga tryckfil. De böcker som saknar en tryckfil från förlaget skannar MTM in. Den skanningen sker i Indien.
Innan boken trycks i Sverige får MTM tillbaka en lista med okända ord i systemet och ord med skanningsfel. Sedan när boken är okej går den till Legimus för beställning och printning.
Det kan även förekomma mekaniska fel i punktskriftsskrivarna. I ett fall var det en gummilist i punktskrivaren som hindrade korrekta utskrifter.

Richard Stones uppmanar punktskriftsläsare att vända sig till MTM:s svarstjänst när de upptäcker fel i böckerna.

Länk till SRF:s tidigare rapportering om korrekturfelen hos MTM.