En man med vit käpp navigerar sig förbi en gatupratare.
En skylt som är placerad mitt på trottoaren är ett exempel på ett enkelt avhjälpt hinder som kan anmälas i den nya appen.

Lättare att anmäla hinder med ny app

Trasiga ledstråk, kontrastmarkeringar som saknas och omärkta glasdörrar kan leda till stora problem i vardagen. Nu har Göteborg stad lanserat en ny app där allmänheten ska kunna anmäla enkelt avhjälpta hinder.

– Man kanske går i samma trappa varje dag och märker att kontrastmarkeringarna på trappstegen slitits bort. Eller så är det ledstråk som slutar tvärt på ett ställe, lampor och belysningar längs gångstråk saknas, säger Erik Johansson, verksamhetsledare och ombudsman på Synskadades Riksförbund i Göteborg.

Han har testat appen ett par gånger (både som Zoom-användare och Voice over-användare) och tycker att den fungerar bra.
– Man har valt att göra det enkelt och simpelt att anmäla och det är bra. Normalt är det inte något som gemene man gärna ägnar sin tid åt. Men när man blir lite irriterad och upptäcker något som inte fungerar i sin vardag så ska det vara väldigt simpelt att kunna anmäla det, säger han.


Erik Johansson testar den nya tillgänglighetsappen.

Syftet är att se till att offentliga miljöer och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla. För att anmäla ett hinder i appen markerar man först vilken sorts hinder det handlar om, tillexempel att det saknas kontrastmarkering, ledstråk eller belysning. Sedan anger man adress eller GPS-koordinater för platsen. Man kan skicka in en bild så att det blir tydligare och lämna sina kontaktuppgifter man vill veta vad som händer med anmälan.
– Fram tills idag har det varit ganska omständigt i Göteborg och man ska fylla in blanketter, men med hjälp av appen kan man göra det enklare, säger Erik Johansson.

I många kommuner och städer finns liknande sorters appar där man kan anmäla fel. Det som är unikt med denna app är att man kan anmäla det man tycker saknas. En fördel som Erik Johansson ser är att den är byggd med öppen källkod.
– Det betyder att en annan kommun kan kopiera appen rätta av men byta ut kommunlogotype. Man borde uppmuntra fler kommuner att ta efter så att idén kan spridas, säger han.

Appen heter Anmäl hinder, den finns både för Iphone och Android och kan laddas ner gratis på App store och Google play.