Ny avhandling visar livssituationen som dövblind

Hur är det att leva som dövblind? Det har dövblindpedagogen Ann-Britt Johansson försökt att få grepp om genom doktorsavhandlingen "Se och hör mig".

– Det finns resurser men dövblinda har väldigt svårt att få del av dem, säger Ann-Britt Johansson, numera verksam på resurscentret Eikholt i Norge.

Hon har nyss blivit färdig med en doktorsavhandling där hon har intervjuat åtta dövblinda om deras erfarenheter.
– Det finns för lite kompetens bland dem som träffar personer med både syn- och hörselnedsättning, berättar hon. Det mest problematiska är att kommunikationen fungerar dåligt. Det blir mycket missförstånd.

Det är till exempel vanligt att hörselkliniken inte förstår synens betydelse, och på syncentralen förstår man inte hörselns.
– Vi professionella sitter på två stolar. Vi är både grindvakter och dörröppnare. Vi får veta från våra arbetsgivare att brukarna bara får si och så många timmar – samtidigt som vi vet att det krävs mycket mer, säger Ann-Britt Johansson.

Avhandlingen heter Se och hör mig finns på Sahlgrenska akademins institution för neurovetenska och fysiologi.

Länk till Ann-Britt Johanssons avhandling.