ett par glasögon ligger ovanpå en vit syntavla med svarta bokstäver.

Ny forskning: Tidig hjälp kan bevara synen

Tidiga insatser kan vara avgörande för personer med åldersförändringar i ögats gula fläck. Fler kan behålla sin syn eller till och med få en bättre syn, enligt en ny studie från Lunds universitet och Svenska Makularegistret.

Resultaten i studien visade att tidig diagnos, innan synen försämrats påtagligt, kan göra att behandlingen bevarar och till och med förbättrar synen. Det är alltså viktigt att söka hjälp tidigt hos en ögonklinik eller optiker om man märker att synen förändras, enligt Aldana Rosso, forskare vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet.

Forskningen i Lundastudien bygger på data från drygt 3 900 ögonvårdspatienter ur Svenska Makularegistret. Patienternas synskärpa undersöktes före och efter behandling och dessutom kartlades deras behov av synhjälpmedel.
Studien visar också att läkemedelsbehandling stabiliserar synen för de flesta patienter. Av de som före behandlingen klarade sig utan synhjälpmedel har 80 procent fortfarande en bevarad eller bättre synförmåga efter ett till två års behandling. Av de patienter som redan före behandlingen använde synhjälpmedel fick 40 procent en förbättrad syn och behöver inte synhjälpmedel efter ett eller två års behandling.

Den vanligaste orsaken till att äldre i västvärlden får en synnedsättning är åldersförändringar i ögats gula fläck, så kallad makuladegeneration.
Sjukdomen delas upp i två typer den vanligaste torra typen där ingen behandling finns ännu och den våta typen av makuladegeneration.
Vid vissa typer av den våta varianten går det att bromsa synnedgången med medicin. För dessa patienter är det viktigt att få behandling innan åldersförändringarna leder till en grav synnedsättning.

Läs mer om studien på Lunds universitets hemsida.