13 personer, 6 kvinnor och 7 män står uppradade framför kameran.

Nya förbundsstyrelsen

Den nya förbundsstyrelsen som ska leda Synskadades Riksförbund fram till 2020 är på plats.

Vi hälsar vår nya förbundsstyrelse välkommen att leda Synskadades Riksförbund de kommande tre åren.

Övre raden: Lauko Sardar Abdulla nyval, Håkan Thomsson ordförande omval, Per Karlström nyval, Roland Gustafsson omval, Peter Tjernberg nyval. Nedre raden: Maria Thorstensson, andra vice ordförande nyval, Anita Svenningsson omval, Agneta Elfving omval, Alireza Ghanbar Alipour omval, Niklas Mattsson förste vice ordförande nyval, Maria Sjötång nyval, Annika Östling omval. Närmast i bild: Jenny Näslund nyval.