Bokstäver syns till vänster på bilden, till höger är ett inzoomat öga på en människa.

Ögonvårdspriset 2017 går till…

Synskadades Riksförbunds Ögonvårdspris går till synpedagog Gun Olsson, Kalmar syncentral och professor Sten Andréasson, ögonklinken Lunds Universitet.

Syncentralschef och synpedagog Gun Olsson (bilden) är en av pionjärerna inom synrehabilitering i Sverige. Hon var med redan från starten av Kalmar syncentral i mitten av 1970-talet.

– För personer som blir synskadade betyder Gun Olsson och hennes personal skillnaden mellan ett självständigt liv och ett mer slutet liv, säger Neven Milivojevic intressepolitisk chef på Synskadades Riksförbund.

Som barnögonläkare vinner professor Sten Andréasson (bilden) barnens förtroende så att de lättare förstår sin ögonsjukdom. Sedan slutet av 1980-talet har han kartlagt familjer med ärftliga näthinnesjukdomar.

– Nu när det börjar komma genterapier för ärftliga näthinnesjukdomar är Sten Andréassons forskning av största värde, säger Neven Milivojevic.

Enligt juryn står pristagarna för en bredd som spänner från ögonmedicinsk spjutspetsforskning till väsentliga framsteg inom rehabiliteringen för personer med synnedsättning.
Priset delas ut på Synskadades Riksförbunds kongress i Malmö den 26-29 oktober. De bägge pristagarna delar på 100 000 kronor. 

Ögonvårdspriset har sedan 1992 delas ut till forskare och övriga yrkesutövare som gjort betydelsefulla insatser inom ögonområdet som ökar förståelsen för synskadades livssituation. I juryn ingår Synskadades Riksförbund, Sveriges Ögonläkarförening, Optikerförbundet och Föreningen för Synrehabilitering.

Länk till Skånes taltidning som i juni 2017 porträtterar Sten Andréasson.

Länk till tidigare vinnare av Ögonvårdspriset.