En att av lagen i Mästarnas mästare gräver en gång under en mur i sanden. Foto: Janne Danielsson/SVT
TV-programmen i EU behöver bli mer tillgängliga. Mästarnas mästare syntolkas i SVT24 och på SVT Play med start den 7 mars. Foto: Janne Danielsson/SVT

Ökade krav på tv för alla i EU

Kravet på tillgängliga tv-program tog i veckan ett steg närmare en EU-lag.

Ett förslag har undertecknats av European Disability Forum (EDF) och två sammanslutningar inom tv-världen. Initiativet till att ta fram ett gemensamt förslag för förbättrad tv-tillgänglighet drevs på av EU-parlamentarikern Petra Kammerevert, nyvald ordförande för EU:s kulturkommitté. 

Budskapet i dokumentet är att personer med funktionsnedsättning ska ha rätt att ta del av tv-program med textremsa, talad textremsa, syntolkning och teckenspråkstolkning. Parterna vill att tillgänglig tv ska skrivas in i AVMS-direktivet  (Audiovisual Media Services Directive).

–Om det antas, kommer vi närmare en inkluderande tv, säger Rodolfo Cattani, generalsekreterare i EDF. 

Rodolfo Cattani utgår från att bestämmelserna ska gälla både för tv-sändningar och för play-tjänster i EU.
Årligen bör tv-bolagen redogöra för sina planer och hur de har förbättrat tillgängligheten.

Länk till text om nuvarande krav på syntolkad public service-tv i Sverige.