En ljusgul hund med ledarhundsele går längs en stig. En svartklädd person går bredvid och håller i selen.

Regeringen flyttar ledarhundsansvaret

I regeringens höstbudget som överlämnas till riksdagen idag framgår det att anslaget till ledarhundar höjs med 2 miljoner kronor årligen.

– Att ledarhundsverksamheten får mer pengar är bra är en stor framgång som vi har arbetat för länge, säger ordföranden i Synskadades Riksförbund Håkan Thomsson.
Regeringen föreslår att ledarhundsverksamheten ska flytta från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet, MFD.
– Vi är skeptiska till att MFD ska ta över Synskadades Riksförbunds del av verksamheten. Vår bedömning är att det är Synskadades Riksförbund som har specialkompetens och de förutsättningar som behövs för bedriva och utveckla ledarhundverksamheten, säger Håkan Thomsson.

Synskadades Riksförbund har sedan 2006 myndighetsansvar för att köpa in ledarhundar och bestämma vilka som ska få en ledarhund. I uppdraget ingår även support och utbildning för ledarhundsförare.

Anslaget för ledarhundsverksamheten har hittills varit 23,9 miljoner kronor årligen.

Klippt ur regeringens budgetproposition:

Utgiftsområde 9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6.6.3 sid 134

Ledarhundar till synskadade
Till följd av att väldigt många ledarhundar togs ur tjänst under 2016 på grund av hög ålder kommer sannolikt kön för att få en ny ledarhund öka under 2017. Regeringen bedömer därför att anslagna medel för ledarhundar behöver ökas med två miljoner kronor per år för att få in fler ledarhundar i tjänstgöring. Verksamheten med ledarhundar är i dag uppdelad och ligger på den ideella föreningen Synskadades Riksförbund, Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet. För att få till stånd en mer ändamålsenlig hantering avser regeringen att samla verksamheten till Myndigheten för delaktighet.