En ögonundersökning pågår. Christina Zetterlund tittar genom ett ögonmikroskop in i en patients öga.
Optiker Christina Zetterlund undersöker en patient.

Sämre syn risk för spänningsvärk

Ny forskning inom Region Örebro visar att det finns ett direkt samband mellan försämrad syn och värk i nacke och skuldra. Studien visar att personer med synnedsättning anger en högre grad av symptom.

Otillräcklig information från synen påverkar andra kroppsliga funktioner med sämre feedback. Detta ger större osäkerhet och högre anspänning på kroppen vid synkontrollerade uppgifter, enligt forskningen.

Det är Christina Zetterlund, legitimerad optiker på Syncentralen inom område Habilitering och hjälpmedel samt doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet, som har lett forskningen.

Hennes forskning visar också att besvären inte är typiskt åldersbetingade utan mer kopplade till dålig syn.

Personer med glasögon noterades ha mer symptom än personer som inte har glasögon, även jämfört med personer som använder kontaktlinser. Detta kan bero på att många anpassar sin hållning och huvudställning för att kunna se så bra som möjligt oavsett om det är eller blir ansträngande i längden.

– Det är vanligt med en framåtlutad huvudställning bland glasögonbärare och personer som ser dåligt. Den är uppkommen för att förbättra den visuella informationen via kisande, eller då glasögonen börjat bli svaga, ofta i samband med något bakåtlutad huvudställning. Sådan huvudställning kan förändra muskelgruppernas inbördes arbete i nackregionen och resultera i både försvagade muskler och mer ensidigt överansträngda muskler, säger Christina Zetterlund, i ett pressmeddelande.

Läs mer här: