Skrotad handikappersättning hotar synskadades frihet

Regeringens planerade förändringar av den statliga handikappersättningen hotar enligt Synskadades Riksförbund synskadades ekonomi, vardagsliv och personliga integritet.

Synskadades Riksförbund, som har kongress i Malmö i veckan, protesterar starkt mot förändringen av handikappersättningen.
– Synskadade riskerar att bli illa åtgångna om handikappersättningen omvandlas till något annat, säger Håkan Thomsson förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Nästa höst avvecklas handikappersättningen. Det besked lämnade socialminister Annika Strandhäll (S) vid ett dialogmöte med funktionshinderrörelsen den 17 oktober. Istället införs en så kallad "merkostnadsersättning" som personer med funktionsnedsättning kan söka hos Försäkringskassan.

Personer med synnedsättning kommer att behöva redovisa sina merkostnader.

Enligt regeringen blir det ett mer rättvist system för varje individ när handikappersättningen ersätts med en ”merkostnadsersättning”.

– Vi tycker inte att vi är överkompenserade, säger Håkan Thomsson.

Avgifter för till exempel ledsagarservice, behov av hjälp i form av exempelvis städning, ledsagning eller stöd under semestern ska inte få räknas in i "merkostnadsersättningen”.

– De största utgifterna får alltså inte räknas in, säger Håkan Thomsson.

Handikappersättningen utbetalas med ett schablonbelopp varje månad, där blindheten i sig har varit skäl nog att få ersättning.

Synskadades Riksförbund anser att det nya systemet kommer att medföra betydligt mera administration och kränkningar av den personliga integriteten.

– Vi riskerar godtyckliga bedömningar från enskilda tjänstemän, säger Håkan Thomsson.

Bakgrund

Den som har en grav synnedsättning har kunnat få ett schablonbelopp genom Försäkringskassan, fritt att disponera för extra kostnader som funktionsnedsättningen medför. Till exempel dyrare mat och andra varor för att man inte kan se extrapriser och erbjudanden, ökat slitage på skor och kläder eller hjälp med storstädning, ledsagning eller stöd under semester.