Programblad från Forum Syds årsmöte.
Forum Syd är en biståndsorganisation med runt 160 medlemsorganisationer.

SRF ny medlem i Forum Syd

På Forum Syds årsmöte lördagen den 20 maj presenterade Synskadades Riksförbund för första gången sin verksamhet.

– SRF hoppas kunna vara en aktiv medlem och dialogpartner och bidra till att funktionshinderperspektivet får en alltmer given plats inom svenskt utvecklingssamarbete, säger Hannes Lagrelius handläggare av internationellt utvecklingssamarbete på Synskadades Riksförbund.
Synskadades Riksförbund är en av få funktionshinderorganisationer som är medlem i biståndsorganisationen Forum Syd. SRF gick med i Forum Syd i oktober 2016.

Om Forum Syd

Forum Syd är en svensk biståndsorganisation som samlar runt 160 biståndsaktörer inom svenskt civilsamhälle. Arbetet är rättighetsbaserat och ska motverka fattigdom och undanröja marginalisering.

Länk till Forum Syd

Twitter: @ForumSyd