Lena Ridemar, Ida Östlund och Annika Östlund träffar Socialutskottet.
Synskadades Riksförbunds delegation bestod av individstödschef Lena Ridemar, ledarhundsföraren Ida Östlund och förbundsstyrelseledamoten Annika Östling.

SRF uppvaktade socialutskottet

En delegation från Synskadades Riksförbund träffade i veckan Socialutskottet för att prata ledarhundar. Inför ett fullsatt utskott berättade delegationen om hur ledarhunden kan förändra livet för personer med synnedsättning.

– Jag träffade min första ledarhund när jag var fem år och redan då bestämde jag mig att jag ville ha en ledarhund, berättade Ida Östlund för utskottet. Ida har varit utan ledarhund i ett drygt ett år efter att hennes första ledarhund, schäfern Lana, gått bort.

– Tack vare Lana vågade jag ta steget att flytta till Stockholm, det är något jag aldrig gjort om jag inte hade haft ledarhund, säger Ida som idag väljer bort att göra vissa saker till följd av att hon inte har en ledarhund.


Ledarhunden Spike fick en egen besöksbricka.

Det faktum att väntetiden för att få en ledarhund bara ökar samtidigt som anslaget stått still i mer än tio år var huvudanledningen till att SRF uppvaktade socialutskottet. Förutom Ida Östlund deltog även SRF:s individstödschef Lena Ridemar (som ansvarar för ledarhundsverksamheten) och förbundsstyrelseledamoten Annika Östling med sin ledarhund Spike.

Efter en inledande föredragning från delegationen från SRF gavs utskottsledamöterna tillfälle att ställa frågor. Fokus kom att handla mycket om upphandling av ledarhundarna och om att anslaget inte justerats på så lång tid.

– Det kändes väldigt bra! Vår förhoppning är att det här leder till att det kommer förslag i samband med höstbudgeten som innebär ökade inslag till ledarhundsverksamheten, säger individstödschef Lena Ridemar efter mötet med utskottet.

Vad skulle behövas för att få ordning på den långa väntetiden?
– Det vore fantastiskt om vi kunde få ökade anslag så att vi i alla fall under en period på fyra-fem år kan få köpa in fyrtiofem hundar. Det skulle innebära ett extra anslag på kanske tio miljoner kronor.

Hur skulle det påverka väntetiden?
– Det skulle kunna göra så att vi kom ner på en väntetid på cirka sex månader, vilket är en rimlgit lång tid, säger Lena Ridemar.

I Radio SRF kan du höra ett längre inslag om uppvaktningen.


Ida Östlund intervjuades av SVT Nyheter efter mötet med socialutskottet.