Kaj Nordquist står på klippor vid vattnet. Han har tjock jacka och halsduk.
"Eftersom det nu krävs att det ska skapas praktikplatser, så ska ingen person med synnedsättning dra sig för att söka", säger Kaj Nordquist intressepolitisk handläggare på SRF.

Statliga praktikplatser ska leda till jobb

Svenska myndigheter ska under de kommande två åren ställa 1000 praktikplatser per år till förfogande för personer med funktionsnedsättning. Målet är en högre sysselsättningsgrad för personer med nedsatt arbetsförmåga.

Sedan februari förra året har det stått klart att flertalet statliga myndigheter mellan den 1 april 2016 och den 31 december 2018 ska ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning för praktik. Nu är volymen bestämd till minst 1000 personer i genomsnitt per år, fördelat över myndigheterna.

Kaj Nordquist, intressepolitisk handläggare i arbetsmarknadsfrågor på Synskadades Riksförbund, anser att den bestämda volymen är den viktigaste delen av beslutet och ser målets tydlighet som en stor vinst för synskadades möjlighet att komma ur arbetslöshet.
– Eftersom det nu krävs att det ska skapas praktikplatser, så ska ingen person med synnedsättning dra sig för att söka, säger han.

Syftet med praktikplatserna är att bygga broar mellan personer som i dag har svårt att få jobb och arbetsmarknaden. Arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra möjligheterna till framtida jobb.