Stina Hörberg har röd vinterjacka och mörkt långt  hår. Hon sitter på huk och bredvid henne står ledarhunden DJ. I bakgrunden syns snöklädd mark.
Stina Hörberg anmälde Göteborgs universitet för diskriminering. På bilden syns hennes ledarhund DJ. Foto: privat.

DO: Ingen diskriminering av student vid Göteborgs universitet

Universitetets IT-tjänster var otillgängliga. Trots det anser DO inte att studenten Stina Hörberg blev diskriminerad och ger nu Göteborgs universitet rätt.

Studenten Stina Hörberg var en av de första i landet som gjorde en anmälan till DO, Diskrimineringsombudsmannen när bristande tillgänglighet 2015 blev en ny diskrimineringsform. Hennes DO-anmälan av Göteborgs universitet (GU) handlade om IT-tjänster på skolans interwebb som var otillgängliga med hjälp av skärmläsare.

Efter anmälan har GU gjort en kartläggning av tillgängligheten i de olika systemen. Skolan konstaterar i ett yttrande att tjänsterna kan användas med hjälpmedel, men att de har begränsad användarvänlighet. Universitetet slog också fast att det finns funktioner som behöver förbättras.
Skolan har ställt hårdare krav på en av leverantörerna, och ett system var redan på väg att bytas ut mot ett nytt mer tillgängligt. E-posten i ett system var nästan omöjlig att använda med skärmläsare, men där hänvisades studenten att skicka vidare e-posten till ett annat program.
DO menar att GU inte handlat i strid med lagen om bristande tillgänglighet eftersom de har vidtagit åtgärder. DO har nu avslutat ärendet.

– På sätt och vis är det en seger. DO ger mig rätt i att så här ska det inte vara, och universitetet säger att de ska åtgärda problemen. Jag har vunnit i sak, men jag har inte förtroende för att universitetet kommer att genomföra det som de har lovat och dessutom finns det ingen tidsplan för förändringarna, säger Stina Hörberg.

Har det blivit bättre sedan du gjorde din DO-anmälan?
– Nej, tyvärr. Det finns en del kryphål. Vi hade till exempel uppgifter nu över jul och nyår, men personalen som ska bistå mig är ju ledig då.

Hur går det för dig med studierna nu?
– Jag klarar mina studier eftersom jag vet hur jag ska komma runt problemen på olika sätt. Men jag tycker inte det funkar så bra. Jag underskattar inte komplexiteten i systemen, men det blir lite "alla skyller på alla" när det inte funkar. Till exempel är databaser med äldre artiklar inte tillgängliga. Man förväntas inte nå till forskningsnivå eller ens c-nivå om man inte ser, säger hon.

Stina Hörberg tycker att hela processen från anmälan till beslut har varit långdragen. Hon fick bland annat vänta i nästan ett år på att få läsa GU:s svar som skickades till DO.
– GU hade lämnat ett svar till DO, men svaret var inte tillgängligt. DO var nog inte riktigt beredd på det och behövde upphandla den tjänsten att tillgängliggöra svaret, och det tog sin tid, berättar Stina.

Just nu skriver hon en c-uppsats och planen är att fortsätta studera även efter det.
– Snubblar jag på fler oegentligheter så kommer jag att anmäla till DO igen, säger hon.