En inzoomad bild på ett tangentbord.

Sverige utreder implementering av webbtillgänglighetsdirektivet

EU:s webbtillgänglighetsdirektiv ska vara införlivat i svensk lag senast 2018 och kommer ha en betydande roll i vardagen för personer med synnedsättning. Nu utreds hur EU-direktivet ska se ut i Sverige.

EU:s webbtillgänglighetsdirektiv ska garantera att statliga myndigheters, kommuners och landstings webbplatser och mobilappar är tillgängliga.

I direktivet framgår att om det är allt för komplicerat eller dyrt att tillgängliggöra webbplatsen eller appen så ska det inte behövas.

– Däremot ska informationen göras tillgänglig på annat sätt. Det bör sätta press, säger Henrik Götesson som jobbar med påverkansfrågor på Synskadades Riksförbund.

Mycket är fortfarande oklart, bland annat om skolwebbar omfattas och om de svenska reglerna blir hårdare än EU:s minimikrav. Det är också oklart om offentlig verksamhet som arbetar på en vinstdrivande marknad omfattas.

– Troligen kommer det att klargöras genom vägledande domar, säger Henrik Götesson.

Synskadades Riksförbund har länge jobbat med frågan. Här kan du läsa mer om tillgänglighet på webben. Här finner du EU:s webbtillgänglighetsdirektiv i sin helhet.

Tidplan för införande i svensk rätt

2 dec 2016: Direktivet publicerades
23 dec 2016: Direktivet trädde i kraft
30 juni 2017: Ds (Departementsserien) klar
Andra halvåret 2017: Ds på remiss
Första halvåret 2018: Riksdagsbehandling
23 sep 2018: Direktivet måste vara införlivat i svensk rätt.