Max Andersson vid EU-parlamentet. Han har glasögon, kort hår och skägg. Klädd i mörk kavaj, vit skjorta och bred röd slips.
Max Andersson (MP) ansvarig för Marrakechfördraget i EU-parlamentet är nöjd med dagens omröstning i det rättsliga utskottet.

Viss EU-framgång för tillgång på böcker för synskadade

Den 23 mars röstade en stor majoritet i EU-parlamentets rättsliga utskott ja till Marrakechfördraget som ska göra det möjligt för personer med synnedsättning och personer med lässvårigheter att låna böcker mellan gränser.

− Jag är glad över att utskottet ställde sig bakom min linje för att stärka blindas och synskadades rättigheter. Marrakeshfördraget har potentialen att förbättra livet för miljoner människor, både inom och utanför EU, säger EU-parlamentarikern Max Andersson (MP), som är ansvarig för Marrakechfördraget i EU-parlamentet. 

En stötesten i den långdragna processen är att förlagsbranschen i vissa medlemsländer säger nej till de undantag som krävs i upphovsrätten. Ett sådant förslag fick inte stöd i dagens omröstning. 

− Om förlagsindustrins linje hade gått igenom hade det ställt till stora besvär för bibliotek och synskadades föreningar att kunna använda de nya rättigheter de får med fördraget. Nu kan vi istället fortsätta med att genomföra fördraget i EU så att synskadade kan få bättre tillgång till böcker, säger Max Andersson. 

European Blind Union, den europeiska synskadeunionen, hyser stor oro för att ett urvattnat förslag ska vinna laga kraft och inte förbättra synskadades tillgång på böcker.

Synskadades Riksförbund ställer sig försiktigt positiv till dagens omröstning men inväntar det slutliga beslutet som kan fattas av EU-parlamentet före sommaren. 

Länk till pressmeddelande från EU:s rättsliga utskott.

Artikel på Altingets EU-sajt.