Tina Nordström i mörk keps och ljusa sommar kläder. Pernilla Wahlgren har blåmönstrad blus och halmhatt.
TV4 syntolkar 2017 bland annat serien "Tina på besök". I säsongens sista avsnitt besöker Tina Nordström Pernilla Wahlgren i Spanien. Foto: TV4

Syntolkning också för privata tv-bolag

Det är inte enbart public service-bolagen som tillgängliggör tv-program. Även vissa privata tv-bolag har krav på syntolkning och uppläst tv-text.

I fjol var det TV4, Sjuan och TV12 som vid sidan av public service-bolagen
Sveriges Television och Utbildningsradion tillgängliggjorde tv-program för personer med funktionsnedsättning.

Privata tv-bolag med en tittartidsandel* på minst 1 procent har särskilda skyldigheter. De måste anpassa en viss kvot av programtiden. Enligt en fastslagen modell av Myndigheten för press radio och tv ska till exempel syntolkning och uppläst textremsa årligen öka. Om kvoterna inte uppfylls kan tv-bolagen få böta. 

Privata tv-bolag med programtjänster som har mindre än 1 procent av tittartiden har endast generella skyldigheter. De behöver inte uppfylla en årlig kvot. Under ett år bör de åtminstone tillgängliggöra ett fåtal program med avsikten att det ska blir fler.

Modellen för tillgängliga svenska tv-sändningar för privata programbolag kom 2016 och gäller till och med den 30 juni 2020. Till dess ska andelen svenska program med syntolkning vara uppe i minst 4 procent och 2 procent av programmen ska ha talad textremsa.

Länk till beslutsmodellen Dnr: 15/02751

Privata programbolag ska årligen rapportera antalet tillgängliga program till Myndigheter för press radio och tv. Till skillnad mot public service har de privata bolagen ett kostnadstak för tillgänglighet.

Det är regeringen som beslutar om SVT och UR.

TV-kanalerna TV3, TV5 och Discovery har också krav på sig. Eftersom de sänder från Storbritannien är det den brittiska myndigheten OFFCOM som bestämmer deras kvoter.

Läs om public service-bolagens tillgänglighet.

Länk till vårens syntolkningar i tv.

*) Tittartidsandel är andelen av den totala tittartid som under en bestämd tidsperiod tillfaller ett visst program eller kanal.