Tillgängligare arbetsmarknad genom innovationstävling

Nu drar Post- och telestyrelsen (PTS) tillsammans med Arbetsförmedlingen igång årets innovationstävling med temat "Arbetsmarknad för alla". Syftet är att få fram digitala lösningar som ger fler tillgång till arbetsmarknaden, oavsett funktionsförmåga.

Via PTS fjortonde innovationstävling har företag och organisationer möjlighet att vinna upp till 2 miljoner per projekt som ökar tillgängligheten på arbetsmarknaden.

– Vi tror att informations- och kommunikationsteknik tillsammans med innovativt tänkande och användarfokus kan skapa lösningar som gör arbetsmarknaden mer tillgänglig för alla. Vi hoppas att tillsammans med Arbetsförmedlingen kunna bidra till en arbetsmarknad som bättre drar nytta av den kompetens och arbetskraft som finns hos personer med olika funktionsförmågor, säger PTS i ett pressmeddelande.

De anser att en lösning som gör det enklare för någon med funktionsnedsättning ofta hjälper många andra också.

Digitala lösningar och tjänster kan bidra till utveckling av arbetsmarknaden genom att:

- hjälpa arbetsgivare att se kompetens istället för hinder
- visa arbetssökande vilka möjliga jobb som finns
- göra det enklare för arbetssökande att presentera sin kompetens
- underlätta matchningen mellan personer med funktionsnedsättning och arbetsgivare
- göra själva arbetsplatserna mer tillgängliga för alla

Tävlingen öppnar den 20 april 2017. I slutet av året beslutas vilka projekt som beviljas finansiering.