En vit och rosa näckros mot en mörk bakgrund.

Tragedi kräver säkrare asylprocess

– När den 18-årige, synskadade, Asad Hasani, som enligt uppgifter i media tog sitt liv på grund av att han skulle utvisas så är det en förfärlig händelse som visar vilka stora brister det finns vad gäller asylprocessen för ensamkommande barn. Det skriver SRF:s förbundsordförande Håkan Thomsson i ett uttalande.

Synskadades Riksförbund lyfter fram behovet av att beakta funktionsnedsättning i alla kontakter vi har med Migrationsverket, och detta har också påtalats för socialdepartementet och andra organisationer.
Senast skedde det på möte med Socialstyrelsen kring deras Kompetenscentrum för ensamkommande där det också finns en särskild skrivning i uppdraget att funktionsnedsättning ska uppmärksammas.

Asylprocessen blir rättsosäker om en funktionsnedsättning inte har upptäckts och tagits hänsyn till. Det är en orimlig situation som drabbar de asylsökande unga som fyller 18 år och som blir förflyttade från HVB-boende eller liknande i en kommun till ett vuxenboende på en helt annan ort. Det är särskilt besvärligt om det är en ungdom med synnedsättning som har fått stöd i skolan, som kan ha börjat få habiliterande insatser vid syncentral och så vidare.

Tyvärr är det upp till kommunerna idag att låta de som har fyllt 18 år bo kvar och gå klart skolan i kommunen. Kommunerna har fått statsbidrag och till exempel Stockholms stad har fattat ett beslut om att ha kvar ungdomarna. Det är bra om alla som har kontakter med kommuner kan efterfråga ett beslut om att låta 18-åringarna vara kvar i kommunen.

Det är också viktigt att en synnedsättning upptäcks tidigt så att ungdomarna kan få rätt stöd så att de hänger med i undervisningen eftersom den kan vara avgörande när ett tillfälligt uppehållstillstånd ska förlängas eller inte. De måste få tillgång till hjälpmedel med mera så tidigt som möjligt. Asylsökande barn under 18 år har samma rättigheter till hälso- och sjukvård som barn boende i Sverige. Den psykiska ohälsan är hög i gruppen och utan stöd kan synnedsättningen innebära en ännu högre risk för ohälsa.

Synskadades Riksförbund kräver också att synskadade som får stanna i Sverige ska få kombinerad undervisning i svenska och rehabilitering så att de snabbt kan komma in i det svenska samhället.

Håkan Thomsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund