Tredubbling av stödet till fortbildning

Den 1 februari höjdes stödet för anställda med synnedsättning som deltar i vidareutbildning från 50 000 kronor till 150 000 kronor.

Bidraget på högst 150 000 kronor om året är öronmärkt för inläsning av fackböcker till en synskadad som tar del av fortbildning på jobbet.
– Det är mycket bra att anslaget för litteraturframställning ökar. Även om det är dyrt att göra riktiga talböcker, så kan nu betydligt fler gå på utbildnignar och läsa böcker som är verkligt tillgängliga. Jag hoppas att många synskadade passar på att utnyttja detta, säger Kaj Nordquist intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund.
Den anställda kan söka det ekonomiska stödet i samband med vidareutbildning på arbetsplatsen. 

Den 1 februari höjdes även lönebidragen med 400 kronor till 17 100 kronor i månaden. 

Länk förordningen om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga