En man blir ledsagad av en kvinna i gatumiljö.

Blindas schablonersättning kan räddas

Allianspartierna i riksdagen vill behålla schablonen i handikappersättningen för blinda och gravt hörselskadade.

– Vi är oerhört glada över att oppositionen lyssnat på oss och insett vilka konsekvenser regeringens förslag kan få, säger Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund. 

Omfattande protester från berörda organisationer har inte lett till att regeringen ändrat sin ståndpunkt att ta bort schablonen för blinda och gravt hörselskadade i handikappersättningen. 

”Vi ser inte behovet av att blinda eller gravt hörselskadade individuellt ska behöva styrka sina omkostnader då dessa funktionsnedsättningar i hög grad generellt medför liknande behov för alla som drabbas av dem”. 
Det skriver alliansen i socialförsäkringsutskottet i en gemensam motion som lämnades in den 11 april.

Länk till motionen

Nu när socialförsäkringsutskottets ledamöter lämnat in sina motioner om nya regler för handikappersättningen står det klart att oppositionen kan stoppa förslaget.

Även Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är kritiska mot förslaget att försämra handikappersättningen för blinda och gravt hörselskadade. 

I propositionen, regeringsförslaget skulle blinda och gravt hörselskadade behöva redovisa sina merkostnader utan att få räkna hjälpbehov som bedömningsgrund.

Länk till regeringsförslaget. 

– Som blind har jag många merkostnader som det inte går att redovisa, för mig ofta kopplat till att jag behöver ledsagning för att leva ett självständigt liv, säger Håkan Thomsson. 

Beslutet väntas fattas av riksdagen den 30 maj.