Ulrika Norelius Centervik har långt uppsatt ljust hår och ovala glasögon. Hon har en grå jumper med trekvartsärm och örhängen. Hon ler.
– För mig och alla andra blinda föräldrar innebär det ett hopp om att Försäkringskassan faktiskt måste tillgängliggöra tjänsterna, säger Ulrika Norelius Centervik.

Försäkringskassan diskriminerade synskadad

Försäkringskassan diskriminerade föräldern Ulrika Norelius Centervik när hon inte kunde anmäla vård av sjukt barn på myndighetens webbplats. Det fastslogs in en dom i Stockholms tingsrätt den 11 september 2018.

– Det är bra att denna dom slår fast att jag utsatts för diskriminering. För mig och alla andra blinda föräldrar innebär det ett hopp om att Försäkringskassan faktiskt måste tillgängliggöra tjänsterna skyndsamt, säger Ulrika Norelius Centervik.

På grund av bristande tillgänglighet kunde Ulrika Norelius Centervik inte ansöka om föräldrapenning via Försäkringskassans webbplats vid ett antal tillfällen 2015 och 2016.

Webbtjänsten fungerade inte med så kallat skärmläsningsprogram som med syntetiskt tal läser upp det som står på en hemsida. 

Flera gånger upplyste Ulrika Norelius Centervik Försäkringskassan om bristerna. Myndigheten rådde henne till att kontakta support per telefon och när det inte gick ta hjälp av någon hon kände. Hon råddes också att göra sin anmälan genom att uppsöka ett lokalkontor. 

Följden blev att Ulrika Norelius Centervik vid ett antal tillfällen gick miste om föräldrapenning. 

DO, Diskrimineringsombudsmannen anser att staten har missgynnat Ulrika Norelius Centervik. Försäkringskassan försatte henne i en situation där hon inte hade samma möjligheter som andra att ansöka om föräldrapenning.  

I januari 2017 lämnade DO in en stämningsansökan mot Försäkringskassan som krävdes på 60 000 kronor.  

I tingsrättens dom framgår det att om Försäkringskassan följt de rekommendationer som fanns för webbtillgänglighet så skulle e-tjänsterna ha varit tillgängliga. 

– Där ser man hur det går när synskadade nekas att vara med i Försäkringskassans funktionshindersråd, säger förbundsordföranden i Synskadades Riksförbund Håkan Thomsson. 

Ulrika Norelius Centervik får 20 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Enligt DO är det här den första domen som tydligt slår fast kraven för digital tillgänglighet.