En svarthårig labrador ligger på en brygga i sin vita ledarhundssele.

Riksdagsledamöter tycker ledarhundsfrågor är viktiga

Riksdagspartierna tycker att ledarhundsfrågorna är viktiga, det visar en enkätundersökning som Synskadades Riksförbund genomfört inför den internationella ledarhundsdagen.

Nedan redovisar vi resultatet av undersökningen

Fråga 1

Kommer du att slå vakt om en lagstiftning som ger synskadade möjlighet att även i framtiden få dispositionsrätt till en ledarhund?

Ja svarande 89 procent av riksdagsledamöterna

Fråga 2

Vill du att utbildningar av ledarhundsekipage och veterinärkostnader ska vara kostnadsfria även i framtiden?

Ja svarande 94 procent av riksdagsledamöterna

Fråga 3

Hur många ledarhundsförare tror du är i arbetsför ålder?

28 procent av riksdagsledamöterna svarar 73 procent, vilket är rätt svar

Fråga 4

Anser du att det är diskriminerande att ledarhundsförare nekas tillträde till en restaurang eller resa med färdtjänst? Om ja, är du beredd att verka för en stärkt diskrimineringslagstiftning?

Ja svarande 69 procent av riksdagsledamöterna

Skälet till att 28 procent inte svarade ja på fråga 4 kan sammanfattas enligt följande:

  • Rätten att vistas på ett ställe måste också vägas mot allergikers möjligheter att vistas på samma ställe.
  • Lagstiftning är inte alltid rätt väg. Här har ju också synskadades föreningars dialog och överenskommelse med allergiförbundet.
  • Ja, det är diskriminerande men om det bäst avhjälps med ändring i diskrimineringslagstiftningen är osäkert. Vad som främst behövs är ökad kunskap om hur hänsyn kan tas till såväl ledarhundsförares och allergikers behov.

– Dessa motiveringar tyder på okunskap. Eftersom det totala antalet ledarhundar i Sverige är litet är sannolikheten för att en ledarhundsförare och person med allvarlig allergi mot hund ska mötas låg, det säger Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare med ansvar för ledarhundsfrågor på SRF. Redan idag finns många goda exempel på kollektivtrafik, restauranger och butiker, där problem aldrig uppstår, trots att både ledarhundsekipage och personer med hundallergi är välkomna.

– Eventuella problem löser man bäst direkt mellan den som har en ledarhund och den som har hundallergi. Det är också det som framgår av den överenskommelse som finns mellan Synskadades Riksförbund och Astma- och Allergiförbundet.

– Vi ser att den överenskommelsen inte räcker och därför tror vi att det behövs en lagstiftning som klassar otillgänglighet för ledarhundsförare som diskriminering, säger Jimmy Pettersson.

36 riksdagsledamöter besvarade enkätundersökningen. Alla riksdagspartier var representerade bland de svarande.