En panel med fem deltagare och en debattledare på en scen i studio 2.
Dagens avslutande debatt med Malin Kvitvaer, Lika Unika, Sofia Wadensjö Karén, vd UR, Cilla Benkö, vd SR, Hanna Stjärne, vd SVT, Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Funktionshinderfrågan mer synlig inför valet

Den 23 november på #PSFUNK i Radiohuset i Stockholm presenterades en valanalys om hur public service-företagen tog upp funktionshinderspolitiken under valrörelsen.

Rapporten Public service och funktionsrätt släpptes när Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion träffade företrädare från funktionshinderrörelsen på #PSFUNK.

På uppdrag av SVT har medieanalysföretaget Retriever jämfört vilket genomslag funktionshinderfrågorna fick i medierna tre veckor före riksdagsvalen 2014 och 2018. Bevakningen om funktionshinderspolitik i lokala medier var större än i riksmedier och public service. Antalet artiklar var överlag fler i år jämfört med valet 2014. Störst var ökningen i SVT som ökat från 49 inslag inför förra valet till 133 inslag i år.
I tidningarna förekom 542 artiklar specifikt om LSS jämfört med 82 inslag i public service. 

Agendasättare

Funktionshinderorganisationernas medverkan som så kallade agendasättare var inför höstens val något större jämfört med inför förra riksdagsvalet. En agendasättare är den person/organisation som får störst utrymme i ett inslag eller i en artikel.
De organisationer som var mest synliga var Funktionsrätt, FUB och Synskadades Riksförbund. 

Valkompassen

Redan under valrörelsen kom kritik från funktionshinderrörelsen mot SVT:s valkompass. Den saknade frågor kopplade till funktionsnedsättning. I valkompassen redovisas partiernas svar på ett antal valfrågor.
Partisvaren ligger till grund för SVT:s valkompasser på riks- landstings- och kommunal nivå. Sedan kan väljarna testa vilket parti som bäst överensstämmer med de egna åsikterna. En rikskompass togs fram, 290 kommunkompasser och 20 landstingskompasser. 

SVT har tidigare lovat att någon av frågorna i valkompassen på riksnivå skulle gälla funktionshinderpolitiken, till exempel den aktuella LSS-frågan. Trots löftet fanns ingen fråga kopplad till funktionsnedsättning.

– Frågorna i valkompassen måste vara partiskiljande, sa programchef Eva Landahl på SVT.
Projektledare Kristoffer Sjöholm sa att frågan av den orsaken inte gick att ha med. 

Länk till SVT:s valkompassen 

Radioverkstan

Kenneth Heino är en av deltagarna i Radioverkstans direktsända show i P4 Västerbotten.

Public service-bolagen tog under halvdagen i Radiohuset fram exempel på hur de belyser funktionsnedsättning i sina program. Gerhard Stenlund producerar Radioverkstan, en direktsänd show i P4 Västerbotten.
– Gör programmen med och inte om personer, testa, samarbeta och kör, sa Gerhard Stenlund. 

Länk till Radioverkstan i P4 Västerbotten 

En av dagens talare var Martin Engqvist, senior editor på kommunikationsbyrån Spoon och brukare av personliga assistans.
– Vi önskar alla att vi inte skulle behöva ha en sådan här eftermiddag, sa journalisten Martin Engquist.

Marvinter

Sveriges Radios vd Cilla Benkö berättade om fjolårets samarbete mellan SR och högskolan i Skövde kring datorspelet Marvinter i samband radiojulkalendern. Marvinter har laddats ner 70 000 gånger. Spelet är utformat så att det går att spela med eller utan grafik och med eller utan ljud. På det viset blir kalendern både tillgänglig för seende, synskadade och döva personer.
– Sådana här innovativa projekt är intressanta. Nästa public service-dag ska vi fokusera på samarbeten mellan public service, produktionsbolag och funktionshindersrörelsen. Det ser jag fram emot, säger Henrik Götesson, handläggare med ansvar för bland annat mediefrågor på Synskadades Riksförbund.

Ladda ner spelet Marvinter


 

Danjel Nam från Utbildningsradion och Henrik Götesson SRF, minglar under public servicedagen i Radiohuset.

Public service-dagen webbsändes, teckenspråkstolkades och direkttextades.

Lyssna på PS-funkdagen i efterhand. Programmet börjar 15 minuter in i sändningen.