Bild på en telefaxapparat

Lästjänst via fax upphör

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har under många år tillhandahållit en lästjänst via fax. Nu upphör tjänsten.

Tjänsten har fungerat så att användarna fick en fax installerad hemma och kunde med ett knapptryck faxa sina dokument till MTM. Efter några minuter blev man sedan uppringd av lästjänsten och fick texten på dokumentet uppläst för sig. 

Tjänsten har varit mycket uppskattad men nu har den moderna tekniken kommit ikapp. Det finns i dag väldigt många alternativ för synskadade att med hjälp av digital teknik få text uppläst. Både med hjälp av smarta telefoner men också av speciella läsmaskiner som finns i en mängd olika varianter för att täcka in varierande behov. 

Detta har gjort att användandet av lästjänsten minskat kraftigt. I november sände MTM ut ett brev till de kvarvarande användarna för att informera om att man kommer lägga ner tjänsten. Sedan dess har endast en person hört av sig till MTM för att få det brevet uppläst. 

Om man har en av MTM:s faxapparater hemma så vill myndigheten inte ha tillbaka dessa. Man får behålla faxen eller så kan man lämna den till återvinning.

Lästjänsten via fax stängs den 20 december 2018.