Händer läser punktskrift i bok

Marrakechfördraget snart i mål

Den 18 januari beslutar EU-parlamentet slutligen om Marrakechfördraget som varit i stöpsleven ända sedan 2014.

Marrakechfördraget ska göra det enklare för personer med läshinder att låna böcker mellan alla EU-länder samt andra stater som godkänt avtalet.

– Vår förhoppning är att fördraget ska leda till att synskadade låntagare i Sverige och över hela världen ska få ökade möjligheter att ta del av litteratur på det media som är mest optimalt för den enskilde, säger Synskadades Riksförbunds ordförande Håkan Thomsson.

Marrakechfördraget tillåter undantag i upphovsrätten för böcker anpassade personer med läshinder. Anpassade böcker för icke-kommersiellt bruk ska kunna spridas mellan länderna utan att be om lov från utgivarna.
Beslutet i EU-parlamentet den 18 januari är det sista steget innan ministerrådet ratificerar (godkänner) EU-fördraget. Sedan måste varje EU-land under de kommande nio månaderna införliva Marrakech-lagen i sitt eget land lagar.

Synskadades Riksförbund vänder sig emot ordvalet ”personer med läsnedsättning” i den svenska regeringens skrivelse. 

– Blinda och gravt synskadade har ingen nedsatt läsförmåga, men vi kan inte ta del av tryckt text. Använd hellre begreppet ”personer med läshinder”, säger Håkan Thomsson.

Synskadades Riksförbunds remissvar över "Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning" (DS 2017:52) Dnr Ju2017/08388/L3 

Marrakechavtalet börjar gälla i oktober 2018.

Länk till promemorian ”Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning”.

Länk till ärendets gång i EU. 


European Blind Union (EBU), den europeiska synskadeunionen är emot att upphovsrättsinnehavaren kommer ha rätt att ta ut en avgift för böcker som bibliotek och synskadades föreningar gör tillgängliga.

EBU:s bakgrund om Marrakechavtalet (engelsk text)

Kort sammanfattning från EU-parlamentet (engelsk text).