Lise Bergh har ljust vågigt hår i sidbena. Hon bär en mörk jumper.
Juristen och ordföranden i Rädda Barnen Lise Bergh utreder hur en myndighet för mänskliga rättigheter bör utformas.

Myndighet för mänskliga rättigheter utreds

– Det är ett spännande och viktigt uppdrag. Förslaget ska vara bra, sa jurist Lise Bergh när hon den 20 april medverkade vid ett frukostmöte hos Lika Unika i Stockholm.

Sedan en månad tillbaka snabbutreder ordföranden i Rädda Barnen, den tidigare statssekreteraren, Lise Bergh hur en institution för mänskliga rättigheter ska utformas i Sverige.

Mycket finns redan utrett om mänskliga rättigheter i Sverige. I Lise Berghs regeringsuppdrag ingår att besöka grupper i det civila samhället, länsstyrelserna, myndigheter och arbetsmarknadens parter. 
Frågeställningar om var en MR-institution bör placeras i statsapparaten ska genomlysas. Om den läggas hos DO, BO, Forum för levande historia, Skolinspektionen eller vid någon annan myndighet måste klaras ut.

Inte heller formen för MR-myndighet är given. Om den ska vara en myndighet, stiftelse, bolag eller en förening. 

– Det är viktigt att en MR-inrättning får ett brett mandat, hög status och tillgång till FN-systemet, sa Lise Bergh. 

MR-institutionen ska ha ett nära samarbete med civilsamhället. 

Utredaren ska även lämna förslag på hur institutionen ska kunna främja, skydda och övervaka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i enlighet med konventionens artikel 33.

Uppdraget ska överlämnas till regeringen senast den 31 juli 2018. 

Länk till regeringsuppdraget