En hand håller upp foldern Om krisen eller kriget kommer. Den övre omslagsbilder visar en familj som ser över sina matvaror och den undre bilden visar en krigssituation.
Om krisen eller kriget kommer delas ut till 4,8 miljoner hushåll. Foto: MSB

Om krisen eller kriget kommer - på tillgängliga medier

Broschyren Om krisen eller kriget har i dagarna nått 4,8 miljoner hushåll. Foldern finns också i punktskrift och som talbok.

Senast den 30 maj skickas punktskriftsversionen av Om krisen eller kriget hem till de punktskriftsanvändare som använder tjänster hos Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).
Den punktskriftsläsare som inte har fått broschyren i punktskrift i början av juni kan kontakta MTM för att få ett exemplar eller beställa den via sitt legimuskonto.

Om krisen eller kriget kommer tar upp hur medborgarna kan förbereda sig inför en kris när inte samhället fungerar som det brukar med vatten, mat, värme och kommunikation, oavsett vad som orsakat krisen.

Om krisen eller kriget kommer finns också som talbok i Daisy-format i Legimus från den 29 maj. Det går att läsa broschyren strömmande eller ladda ner den och läsa den på sin egen spelare. Ett annat alternativ är att gå till sitt bibliotek och be personalen bränna en cd-skiva. 

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns broschyren inläst både svenska och engelska. 

Länk till en inläst version av Om krisen eller kriget finns på svenska och engelska