Gruppen som förbereder kursen i punktskrift för personer med dövblindhet är samlad runt ett bord. Utanför syns ett snölandskap
Punktskriftskursen för dövblinda planeras av teckenspråkstolk Birgitta Mattson, Lena Nisula Wester punktskriftshandläggare SRF, kursansvariga Diana Samuelsson, och synpedagog Margret Grönkvist.

Punktskriftskurs för personer med dövblindhet

För att ge en så bra utbildning i punktskrift som möjligt för personer med både syn- och hörselnedsättning planerar Synskadades Riksförbund i samarbete med Mullsjö folkhögskola en specialanpassad kurs i höst.

– Efterfrågan på att få lära sig punktskrift från denna grupp har ökat, så därför känns det extra bra att vi fått till stånd denna samverkan, säger Lena Nisula Wester, punktskriftshandläggare på Synskadades Riksförbund. 

Mullsjö folkhögskola har stor erfarenhet av kurser för personer med dövblindhet. Punktskriftskursen äger rum den 8-12 oktober på Mullsjö folkhögskola.
Sista anmälningsdagen är den 24 augusti. 

Kontaktperson för kursen är Diana Samuelsson
Tel: 0392 374 25
Mejl: diana.samuelsson@mullsjofolkhogskola.se