Håkan Thomsson har mörkt hår till axlarna, mustasch, vit skjorta och grå kavaj. Han håller sin vita käpp i den ena handen.
Håkan Thomsson menar att skrotad handikappersättningen leder till godtycke och orättvisa.

"Lagförslaget leder till orättvisa"

– I regeringsförslaget råder en stor otydlighet kring vilka och hur stora kostnader som kommer att ersättas om merkostnadsersättningen införs, säger förbundsordföranden i Synskadades Riksförbund Håkan Thomsson.

Den 15 mars beslutade regeringen att handikappersättningen ska avskaffas och ersättas med en merkostnadsersättning. Ett beslut i riksdagen väntas i vår. 

– Trots tusentals människors massiva kritik och vår övertygande argumentation vägrar regeringen att ändra förslaget. Det är häpnadsväckande, säger Håkan Thomsson.

Personer med grav synnedsättning eller blindhet får idag ett schablonbelopp genom Försäkringskassan för de extrakostnader som funktionsnedsättningen medför. 

Regeringen föreslår i propositionen Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning att handikappersättningen ska avskaffas och ersättas med en merkostnadsersättning. Samtidigt tar regeringen bort den schablonsumma som blinda och gravt synskadade haft rätt till.

Det som idag kallas för hjälpbehov försvinner som bedömningsgrund för merkostnader.

Om riksdagen säger ja till förslaget måste blinda och gravt synskadade i fortsättningen bevisa sina extrakostnader. 

– Förslaget skulle leda till godtycke och orättvisa, säger Håkan Thomsson.

Regeringen tycker konsekvenserna för gravt synskadade och blinda är ”tillräckligt väl utredda”.

Exempel på merkostnader enligt Synskadades Riksförbund

 • Omkostnader för ledsagare såsom teaterbiljetter, reseersättning och eventuell förtäring.
 • Svårare än andra att hitta extrapriser. Ofta vet individen inte ens ifall det finns särskilda erbjudanden och vad de i så fall innebär.
 • Ett extra stort slitage på skor och kläder – både på grund av särskilt stor nötning vid användning och på grund av tätare tvättar.
 • Kostnader för viss städning och underhåll av hemmet som den som ser inte har.
 • Kostnader för gentjänster till vänner och anhöriga som på frivillig basis hjälper till med praktiska saker som kan relateras till synnedsättningen.

Merkostnadsersättning ska enligt regeringsförslaget betalas ut för:

 • hälsa, vård och kost
 • slitage inklusive rengöring
 • resor
 • hjälpmedel
 • hjälp i den dagliga livsföringen
 • boende
 • övriga ändamål

I regeringsförslaget slås fast att vad som är en merkostnad behöver klaras ut och skrivas in i lagen.
Om riksdagen fattar beslut börjar merkostnadsersättningen att gälla den 1 januari 2019. 

Försäkringskassan om merkostnadsersättningen

På sin hemsida beskriver Försäkringskassan merkostnadsersättningen som en ersättning som enbart täcker merkostnader: 

 • Merkostnadsersättningen ersätter endast merkostnader. Hjälpbehovet vägs inte in i bedömningen.
 • Tröskeln in i ersättningen sänks och taket höjs något jämfört med dagens stöd.
 • Både vuxna och föräldrar till barn under 19 år kan beviljas merkostnadsersättning.
 • Det finns fem nivåer, från 30 procent till 70 procent av prisbasbeloppet, till skillnad mot handikappersättningens tre nivåer

 Länk till Försäkringskassan  

Bakgrund

I mars 2018 har närmare 64 000 personer med funktionsnedsättning handikappersättning.
När levnadsvillkoren förändras, vid till exempel ålderspension, omprövas bidraget. Hur många gravt synskadade och blinda som har handikappersättning går inte att utläsa i statistiken.