Mot en svart botten med gula prickar står det #säkrahandkappersättningen
Regeringsförslaget att ta bort handikappersättningen och ersätta den med en merkostnadsersättning närmar sig ett avgörande när riksdagen nu ska fatta beslut.

Regeringsbeslut om handikappersättningen

Torsdagen den 15 mars tog regeringen beslut om handikappersättningens framtid. Nu återstår det för riksdagen att ta ställning till regeringsförslaget.

– Så fort regeringsförslaget är offentligt kommer vi att lusläsa det, säger Synskadades Riksförbunds intressepolitiska chef Neven Milivojevic. 

Många medlemmar i Synskadades Riksförbund har utryckt en stor oro för att regeringens vill byta ut dagens handikappersättning till en merkostnadsersättning.

Den schablonersättning som blinda och gravt synskadade kan få idag för de extrakostnader som uppstår till följd av funktionsnedsättningen föreslås tas bort. 

– Om förslaget fortfarande innebär påtagliga försämringar för oss synskadade så kommer vi söka stöd hos den politiska oppositionen för att försöka stoppa förslaget, säger Neven Milivojevic. 

Läs om merkostnadsersättningen. 

Den 27 februari överlämnade Synskadades Riksförbund en namninsamling med drygt 2700 namn till riksdagens socialförsäkringsutskott vid en manifestation på Mynttorget i Stockholm. 

Länk till en nyhet om manifestationen 

Tidigast den 19 mars blir regeringsförslaget ”Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning” offentligt när det publiceras på regeringen hemsida. 

Bara några timmar efter veckans regeringssammanträde, bjöd Försäkringskassan in Synskadades Riksförbund, Förbundet Sveriges Dövblinda, Sveriges Dövas Riksförbund och Hörselskadades Riksförbund till ett dialogmöte om den nya merkostnadsersättningen. 

– Vi har ingen detaljerad information utan vill lyssna av vad förbunden är oroliga över, säger Susanne Lövgren, partnerstrateg på Försäkringskassan, avdelningen för funktionsnedsättning utveckling och stöd. 

Den 1 november träder den nya merkostnadsersättningen i kraft om riksdagen röstar igenom förslaget.