Mot en svart botten med gula prickar står det #säkrahandkappersättningen
Beslutsfattarna har lyssnat på Synskadades Riksförbunds protester mot att skrota schablonen i handikappersättningen.

Schablonen för blinda och gravt hörselskadade behålls

Den 13 juni beslutade riksdagen att behålla schablonen för blinda och gravt hörselskadade i den nya merkostnadsersättningen. – Vi är oerhört glada över att schablonersättningen blir kvar och att politikerna har lyssnat på våra medlemmars oro, säger Synskadades Riksförbunds intressepolitiska chef Neven Milivojevic.

Sedan regeringsförslaget Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning kom i oktober har många medlemmar vänt sig till Synskadades Riksförbund med sina farhågor.

– Med anledning av den oro som förslaget har skapat är utskottet också överens om att behålla schablonersättningen för grupperna blinda och gravt hörselskadade, sa riksdagsledamoten i socialförsäkringsutskottet Marie Olsson (S) i riksdagsdebatten om merkostnadsersättningen den 12 juni.

Otryggheten och oron som medlemmar vittnat om gällde bland annat vad som skulle ske om personer med synnedsättning skulle tvingas precisera och beräkna de merkostnader som funktionsnedsättningen för med sig. 

Regeringen ville ta bort schablonersättningen. Istället skulle en handläggare på Försäkringskassan bedöma merkostnader för den enskilde. 

– Tyvärr kommer den nya merkostnadsersättningen inte längre ta hänsyn till hjälpbehov som en bedömningsgrund vilket kommer påverka många utan schablonersättningen, däribland även synskadade med vissa synrester, säger Neven Milivojevic. 

Den nya merkostnadsersättningen planeras träda i kraft 1 januari 2019.

Länk till riksdagsbeslutet

Länk till tidigare rapportering om merkostnadsersättningen