Fingrar på tangentbord

Sifo-undersökning på gång

”Har du det senaste året någon gång känt dig diskriminerad på grund av din funktionsnedsättning?” Det är en av frågorna som kommer att ställas på telefon till 1000 slumpvis utvalda medlemmar i Synskadades Riksförbund.

Frågorna är inom områden som ekonomi, hälsa, hjälpinsatser, rehabilitering och handikappersättningen.

– Medlemsundersökningen handlar om att få en aktuell bild över hur levnadsvillkoren ser ut för synskadade medlemmar, säger Synskadades Riksförbunds intressepolitiska chef Neven Milivojevic.

Fram till och med den 27 mars pågår årets medlemsundersökning som utförs av Sifo.

Sifo ringer från telefonnummer 0457-280 05.

Frågor om medlemsundersökningen besvaras från och med den 19 mars av Mikael Ståhl på mikael.stahl@srf.nu