En synskadad flicka sitter och skriver på sin bärbara dator med hjälp av punktdisplay, hennes lärare sitter bredvid

Tillgängligare webb med ny lag

Den 1 januari 2019 får Sverige en ny lag som syftar till att skapa en mer tillgänglig webb – särskilt för personer med funktionsnedsättning.

Offentliga och vissa privata aktörers webbplatser och andra digitala tjänster ska bli mer tillgängliga. Det fastslog riksdagen den 14 november.
Lagen grundar sig i det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet som EU beslutade om i slutet av 2016, och innebär att digitala tjänster ska vara utformade på ett sätt så att de kan användas av så många personer som möjligt.
Det kan handla om att användaren ska kunna få en text uppläst eller ha möjlighet att navigera på en hemsidas innehåll med hjälp av tangentbordet.

Utöver offentliga aktörer omfattas även privata verksamheter som är offentligt finansierade, exempelvis skolor. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är de som kommer att genomföra tillsyn för att se till att reglerna följs. 

Läs mer om webbdirektivet hos DIGG