Deltagare under ett torgmöte på Mynttorget i Stockholm  i sträng kyla. Ryggar med SRF:s paradskärp syns på flera av deltagarna.
Under intervjun i P1-morgon berättade Håkan Thomsson om manifestationen på Mynttorget i Stockholm.

Håkan i P1-morgon

– Jag hoppas verkligen att alla inblandade tar sitt förnuft till fånga. Det är ett absurt förslag som jag hoppas att regeringen inte lägger fram. Om regeringen gör det hoppas jag att oppositionen är klok nog att stoppa det.

Det sa Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson när han var gäst i P1-morgon i Sveriges Radio den 28 februari.

Lyssna på inslaget i P1-morgon. 

Håkan Thomsson intervjuades i P1-morgon om regeringens förslag att ändra handikappersättningen som träder ikraft i höst om riksdagen säger ja till förslaget.
Han berättade om torgmötet på Mynttorget som omkring 200 personer deltog i den 27 februari i ett iskallt Stockholm.
Länk till nyhet om manifestationen.

Från riksdagens socialförsäkringsutskott medverkade dess ordförande Fredrik Lundh Sammeli (S) i en förinspelad intervju. 
Han tycker att det är bra att reglerna blir desamma för gravt hörselskadade och blinda som för alla andra som har den här formen av stöd. 

En sådan lösning ställer sig inte Synskadades Riksförbund bakom.
Håkan Thomsson menade att det är bättre om samtliga som har handikappersättning istället får den schablon som gravt hörselskadade och blinda har idag.

Maxsumman för dagens handikappersättning är drygt 2500 kronor i månaden tills personen är 65 år. Sedan minskar beloppet. 

Ytterligare material om handikappersättningen