Ett nummer av Perspektiv ligger uppslaget på ett bord. Ett par vita hörlurar ligger ovenpå tidningen.

Läsarundersökning för Perspektiv och Radio SRF

Under sommaren och början av hösten kommer vi att genomföra en läsarundersökning för Perspektiv. Syftet är att ta reda på vad läsarna tycker om tidningen, vilken typ av innehåll medlemmarna vill ha och hur skulle Perspektiv kunna utvecklas framöver. Dessutom kommer vi att ställa några frågor om Radio SRF för att ta reda på vad lyssnarna tycker om Radio SRF och vilket innehåll som önskas där.

Frågor och svar om läsarundersökningen: 

Hur gör ni läsarundersökningen?
Via telefon. Vi ringer upp medlemmar som får svara på ett antal enkätfrågor.

Vilka blir uppringda?
Ett urval av medlemmar som finns registrerade i vårt medlemsregister. 

Hur många ringer ni?
Ett par hundra personer ska vi nå.

Vilket nummer ringer ni ifrån?
Det nummer som kommer att användas för samtal i läsarundersökningen är växelnumret, dvs 08-39 90 00.

Hur länge pågår läsarundersökningen?
Från juli till augusti 2018 räknar vi med.

Hur registreras svaren?
Svaren sparas i enkätverktyget en begränsad tid. Resultatet kommer sedan att sammanställas och sparas hos SRF.

Är svaren anonyma?
Ja. I sammanställningen kommer det inte synas vem som har svarat på de olika frågorna.

Är det frivilligt att vara med?
Ja, självklart. Men vi uppskattar verkligen om du som blir uppringd tar dig tid att svara på frågorna för att på så vis kunna vara med och påverka tidningen och radion.

Hur gör jag om jag vill vara med i läsarundersökningen?
Det går inte att anmäla sig till att svara på enkätfrågorna. Men om du har synpunkter, förslag eller idéer till Perspektiv får du gärna mejla dem till: srf.perspektiv@srf.nu
Samma gäller för Radio SRF, men då är det denna mejladress som gäller: radio@srf.nu

Vad gör ni med uppgifterna sedan?
Svaren och resultatet kommer att sparas hos SRF. Resultatet kommer att fungera som ett underlag för att ta fram framtida innehåll och struktur för tidningen samt radion.