Logotypen för syntolkning består av en rosa rektangel/platta med ett svart illustrerat öga på. Ögat är illustrerat med en svart kontur och har en rosa fylld cirkel markerad för iris. Ovanför ögat finns tre böjda linjer, vågor, också i svart.
Ökningstakten av syntolkad tv i public service går långsamt.

4,5 procent av tv-programmen syntolkas

Nästa år syntolkas 4,5 procent av tv-sändningarna i public service. Det är en ökning med 0,5 procent jämfört med i år.

När regeringens nya treårsplan med krav på tillgänglighet till tv-sändningar löper ut vid årsskiftet 2022/2023 ska 5,5 procent av de svenska programmen vara syntolkade.  

I den takten skulle det ta över 190 år innan alla svenska tv-program i SVT och Utbildningsradion syntolkas för personer med synnedsättning.  

Urvalet av de program som syntolkas sker efter diskussioner med berörda brukarorganisationer. 

Syntolkning genom ljudspår i till exempel en mobiltelefon samtidigt som tv-programmet sänds i vanlig tv inräknas i kvoten av syntolkade program. 

Uppläst textremsa

Utöver syntolkning ska public service erbjuda uppläst tv-text i alla utländska tv-program utom de direktsända.

Teckenspråkstolkning

Andelen teckenspråkstolkade program ska öka i samma takt som kvoten av syntolkade program till 5,5 procent vid årsskiftet 2022/2023. 

Textremsa

Samtliga icke direktsända program i SVT och UR textas. Textningen av direktsänd tv ska utökas från 70 till 75 procent under treårsperioden.

Regeringen ställer krav att SVT och UR ska informera tittarna om vilka program som görs tillgängliga för till exempel synskadade.