Bild på ett bord med valsedlar i olika fack. Bredvid ett valbås med ett grönt fördraget skynke. En person står i båset, bara de svartklädda benen syns under skynket.

Beställ valmaterial till EU-valet

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet Du som använder punktskrift kan få material med olika valsedlar hemskickat.

Du beställer materialet på telefon 020-825 825 eller genom att mejla registrator@val.se.

Du kan beställa tidigast från den 20 april.

Tidigare har Valmyndigheten skickat ut material enligt sändlista men nu beställer du materialet själv.

Mer information finns på Valmyndighetens webbplats.